K K S TA

גלריית המרחב

  • לנה גומון
  • אנטולי מיכאלו
  • Lena Gumon
  • Michaelo Anatoli
  • Lena Gumon

מה מציג עכשיו?

מזל שהיה שם צייר. תערוכה חדשה במרכז המידע

"מזל שהיה שם צייר". אירוע פתיחת התערוכה ב 29.7 בשעה 11:00 במרכז המידע. יום אחד, בתחילת
תערוכות קודמות