K K S TA

גלריית המרחב

  • לנה גומון
  • אנטולי מיכאלו
  • Lena Gumon
  • Michaelo Anatoli
  • Lena Gumon

מה מציג עכשיו?

מזל שהיה שם צייר. תערוכה חדשה במרכז המידע

"מזל שהיה שם צייר". . יום אחד, בתחילת שנות ה-50, הציבו חברים מהקיבוצים עין המפרץ וכפר
תערוכות קודמות