K K S TA

5 תוצאות

בממלכה קרובה-רחוקה, במקום מנותק מהזמן ומהמציאות, העולם הפנימי הנאיבי קם לתחייה. באגדות ובמיתוסים מתקיימים...
”קיר סבתא“ – תערוכת מחווה לאריגה, רקמה, סריגה, תפירה… מלאכת יד. יש משהו קסום...
הנדוניה כאן, החפצית, היא זו שגילומה הוא באובייקטים נשיים טיפוסיים, כפי שהם מובאים על...
טביעות אצבע – תערוכה ראשונה בגלריה חדשה, ניצבת בקונטרסט למיקומה; בעיר העתיקה בעכו, בסמטאות...
גלריית המרחב במרכז המידע JNF-USA בעכו, נוסדה ב 2017 על ידי עמותת זמן גליל...