K K S TA

סיורים וסדנאות בעכו העתיקה

עכו העתיקה נבחרה פעמיים להיות מוכרת כמורשת לאומית של  UNESCO. פעם אחת בגלל היותה המרכז של הדת הבאהית העולמית ובפעם השניה בזכות ממצאים מדהימים מהתקופה הצלבנית. ניתן ורצוי להצטרף להדרכה של אחד ממורי הדרך על מנת לחוות את העיר במלואה ולהבין את השכבות הרבות של העיר עד ימינו אנו. הסיורים והסדנאות בעיר מאפשרים לכם לקבל צצה וטעימה לחיי העיר מבפנים.